Microphone

Microphone - 1x Schoeps miniCMIT - 2x Schoeps CMC 1 L - MK 41 - Schoeps CMC 1 L…


Boom

Boom - Panamic Mini-5 - VDB XL QT


Antenna

Antenna - 4x Zaxcom BlueFin - 4x Betso Bowtie - 2x Wisycom ADB2 - Lectro…